Pages

Tuesday, December 8, 2015

seorang Lecturer dan merupakan pakar dalam Teater Pendidikan

KAK SU PAKAR MOTIVASI™: BENGKEL TEATER PENDIDIKAN UNTUK KREATIVITI: PELUANG UNTUK GURU LEBIH KREATIF IDEA MENGALIR SEPERTI AIR SUNGAI YANG DERAS ILMU AKAN SAMPAI MENYENTUH HATI SEMUA ANAK-ANAK DI KELA...


Sunday, May 10, 2015

Teori Erikson dlm Skrip Kucindan Si Pengali Kubur

Teori Perkembangan Erikson Dalam Skrip Bicarawara Kucindan Pengali Kubur

Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan dan belajar.
Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan cirri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara bengangsur-angsur tetapi pasti, melalui suatu bentuk/tahap ke bentuk/tahap berikutnya, yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian
Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa konsepsi sampai meninggal dunia, individu tidak penah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Selama masa kanak-kanak hingga remaja misalnya, ia mengalami perkembangan dalam struktur fisik dan mental, jasmani dan rohani sebagai cirri-ciri dalam memasuki jenjang kedewasaan.
u  Perkembangan psikologi manusia yang dipengaruhi oleh interaksinya dengan persekitaran.
u  Perkembangan psikososial adalah bagaimana perkembangan fikiran, emosi dan kematangan. Ia bergantung kepada proses biologi dan persekitaran.Perkembangan yang ada dalam skrip bicarawara kuncindan Pengali Kubur
SINOPSIS
Puteqpoyo seorang ahli korporat, anak jutawan pewaris empayar. Kerana tidak amanah dengan akaun syarikat, puteqpoyo dikerah bapaknya mengorek kubur sebagai dendauntuk menebus kesalahannya semoga terlahir perasaan rasa bersalah. Puteqpoyo telah bertembung dengan zaleha, seorang pengorek kubur yang mengali kubur mayat anak anak dara yang dibunuh pada malam jumaat untuk dibakar bagi menjadikan minyak dagu, produk utama perniagaan zaleha. Akibat tamak, mereka mula berkerjasama. Puteqpoyo menyediakan maklumat mana perepuan yang masih suci bagi dibunih dan kubur mana lagi perlu digali. Selama enam bulan berlalu perniagaan mereka bertambah maju. Puteqpoyo ada idea baru untuk peniagaan iaitu anak teruna mati dibunuhpada malam jumaat, anunya dibakar untuk dijadikan minyak perangsang. Zaleha setuju dan teruja dengan cadangan itu. Mayat mayat yang dikorek menunjukkan kesemuanya adalah bapak teruna dan mereka memandang hitam keroncong. Hitam keroncong adalah teruna yang ada dikampung itu sedangakan hitam keroncong pengikut setia zaleha dari mula lagi. Jadi lelaki soleh telah menyelamatkan hitam keroncong.

Sebab belakunya cerita ini adalah cerita ini dicipta untuk berdakwah bagi mengingatkan bahawa manusia tentang perkara yang salah dalam mengunakan lakonan cara yang salah. Hal ini juga membuatkan penonton yang menonton cerita ini rasa bersalah terhadap cerita yang dibawakan.
Tahap perkembangan (12-20 tahun) remaja identiti vs kekeliruan identiti paling banyak terdapat didalam skrip ini. Remaja pada tahap ini sama ada remaja awal atau remaja akhir akan berusaha mencari identiti dan persepsi terhadap dunia mereka sendiri kerana remaja yang mempunyai identitinya akan mencipta rancangan masa depan yang memuaskan dan rasa selamat. Sebaliknya remaja yang gagal alan memperkembangkan rasa kekeliruan dalam peranan hidupnya yang tidak bermatlamat, terhubung dengan rasa bersalah atau tersisih dan sukar membuat keputusan. Sesetangah remaja yang Berjaya mencari identit dalam perkerjaan, peranan, jantina, politik dan agama. Merka boleh bertindak sendiri dengan memikirkan kehadapan tentang masa depan walaupun menimpa musibah atau masalah. Contoh Perkembangan boleh dilihat didalam watak didalam skrip ini ialah dalam watak hitam keroncong. Ia menunjukkan budak belasan yang setia kepada manusia tetapi tidak dibalas dengan kesetiaanya tetapi ia tidak boleh memikirkan tentang kesetiannya kepada tuhan yang akan sentiasa dibalas kesetiaan. Ia menunjukkan bahawa hitam kerocong didalam perkembangan remaja yang kekeliruan identiti. Remaja erikson juga menyebut bahawa remaja ini sebagai tahap kekeliruan normal kerana semakin luasnya pergaulan yang dimilik remaja tersebut mampu merangsangkan pemikirannya kepada remaja yang beridentiti dan akan mucul usaha –usaha yang akan dilakukan badi keluar daripada kelompok sosialnya. Karekteria akan menonjol apabila terbentuknya pada tahap ini adalah setai kawan , bertoleransi dan serta pemberontakan.
Ciri- cirinya kognitif remaja 12-20 tahun :-
       Secara intelektual remaja mulai dapat berfikir logis tentang gagasan abstrak
      Berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah
      Sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkrit dengan yang abstrak
      Munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis
      Memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja
      Mulai menyadari proses berfikir ekfisen dan belajar berinterpreasasi
      Wawasan berfikirnya semakin meluas, meliputi agama, keadilan, moral, dan identiti (jati diri)
      Cuba fahami diri
      Hadapi krisis identiti
      Sensitif kepada perubahan badan dan imej kendiri
      Bentuk konsep kendiri positif dan negatif
      Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkat-peringkat dahulu
Terdapat perkembangan emosi psikologi remaja pada 12-20 tahun iaitu :-
      menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental (mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung).
      Agresif : melawan, keras kepala, berkelahi, suka menggangu dan lain-lainnya
      Lari dari kenyataan (regresif) : suka melamun, pendiam, senang menyendiri, ketagihan ubat penenang, minuman keras, atau ubat terlarang.
Sedangkan remaja yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan harmonis dapat membantu kematangan emosi remaja menjadi :-
      Adekuasi (ketepatan) emosi : cinta, kasih sayang, simpati, altruis (senang menolong), respek (sikap hormat dan menghormati orang lain), ramah, dan lain-lainnya
      Mengendalikan emosi : tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar, optimistik, tidak meledak-ledak, menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak
      Mula mempunyai pegangan yg kukuh kpd agama.
      Percaya kewujudan Tuhan, dosa, pahala dan haripembalasan.
      Mula mempersoalkan aspek kerohanian secara logik.
      Mula memikirkan Tuhan & sifat Ketuhanan secara abstrak.
      Kekadang timbul perasaan ragu, gelisah dan curiga terhadap perkara yang berkaitan dgn kerohanian.
Contoh pada watak hitam kancong yang dapat dilihat dalam perkembangan remaja 12-20 tahun didalam skrip bicarawara Kucindan Pengali Kubur iaitu :-
      Pada lingkungan usia ini (12-20) hitam kancong menunjukkan sikap setia kawan. “ aku ini setia pada engkau Madam Zaleha. Tidak akan berani aku mengkhianiti engkau” (m/s 146)
      Pada usia ini juga kita dapat lihat sikap suka akan memberontak oleh watak hitam kancong. “ kita mesti kalahkan mereka Madam Zaleha mereka itu mahu menghukum kita. Kata mereka kita ini zalim kerana memperlaku mayat sedemikian rupa”.
      Pada usia ini keliruan identiti juga ada pada watak hitam kancong. Kekeliruan untuk memilih sesuatu kepercayaan. “ dosa apa paling besar paling dahsyat Madam Zaleha? (m/s 151)

Perkembangan Dewasa Awal 21-40 Tahun
Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri, pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit-demi sedikit sesui dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal, dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergntungan kemasa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Erickson( dalam Monkas, Knoers & Haditono 2001) mengatakan bahwa seseorang yang digolonkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau melibatkan kontak seksual. Bili gagal dalam bentuk keintiman maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi ( merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain). Hurlock (1990) mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun, saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Pada penelitain menyebutkan bahwa salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal (18-40 tahun)  adalah mencari pasangan hidup (havighust dalam moks, 2001: 290), yang selanjutnya akan diteruskan pada proses pembentukan dan membina keluarga . pada akhir usia 20 tahun pemlihan struktur hidup menjadi semakin penting. Pada usia antara 28-38 tahun pemilihan struktur kehidupan ini menjadi lebih tetap dan stabil. Dalam fase-fase kemantapan ( 33-40 tahun ) orang dengan kemantangannya mampu menemukan tempatnya masyarakat dan berusaha untuk memajukan karier sebaik-baiknya. Pekerjaan dan kehidupan keluarga memmbentuk struktur peran yang memunculan aspek-aspek keperibadian yang diperlukan dalam aspek tersebut (Levision dalam monks, 2001: 296) lebih lengkapnya lagi mengenai  batasan masa dewasa awal akan di uraikan pad bagian ini . Secara hukum seseorang dikatakan dewasabila dia sudah menginjak usia 21 tahun  (meski belum menikah) atau sudah menikah (meskipun belum berusia 21 tahun ). Di indonesia batas kedewasan adalah 21 tahun. Hal ini berarti  bahwa usia seseorang sudah dianggap dewasa  dan selanjutnya sudah dianggap sudah mempunyai tanggung jawab perbutan-perbuatanya. (Monks, 2001 : 291) dikatakan oleh Hurlock ( 1990) bahwa seseoang dikatakan dewasa bila telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap berproduksi, dan telah diharapkan telah memiliki kesiapan kognitip, afektif, dan psikomotor, serta dapat diharapkan memainkan peranya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat.
Perkembangan Kognitif Dewasa Awal 21-40 tahun iaitu keintiman dan isolasi menunjukkan perkembangan remaja yang mula jauh kearah hidup berkeluarga dan ingin melakukan keintiman. Ciri- cirinya dan perkembangan kognitif Dewasa Awal 21-40 tahun
keintiman dan isolosi iaitu :-
      Perubahan lebih tampah dan personalti terus berubah mengikut umurnya. Sewaktu perubahan ini berlaku, dewasa awal mampu mengekalkan perubahannya bagi memastikan ia terus berubah kepada tahap dewasa yang matang.
      Ciri-ciri dewasa awal :-
      Masa dewasa sebagai Pengaturan masa (perilaku, sikap dan nilai-nilai)
      Masa dewasa sebagai usia yang produktif (pasangan hidup, perkahwinan, dan menginginkan anak)
      Masa dewasa sebagai masa bermasalah (masalah keluarga, hidup, kewangan)
      Masa dewasa sebagai masa yang mengatasi masalah ketegangan emosional ( resah, memberontak, stress, khuatir dengan kehidupan)
      Masa yang mengasingkan social (tekanan, perkerjaan, buntu, risau, )
      Masa yang banyak kepada komitmen (komitmen, tanggungjawab, perhiatin, amanah)
      Masa yang mengubah nilai ( pengalaman, hubungan social,keyakinan)
      Penyesuaian diri dengan pengedaran masa dan cara hidup baru (peranan, tanggungjawab, sikap, tidak mudah marah)
      Masa yang kretif ( minat, potensi, kreativiti, kesempatan)
      Mencari dan Menemukan Calon Pasangan Hidup   
      Membina Kehidupan Rumah Tangga
      orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia
      Minat Pribadi : meliputi penampilan, pakaian & perhiasan, status, symbol kedewasaan, uang dan agama.
      Minat Rekreasional (berupa berbincang-bincang, bertamasya, berolahraga, hiburan, atau sekedar menyalurkan hobi)
      Minat Sosial
      Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
      Cenderung bersifat reality
      Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama
      Tingkat ketaatan beragama
      Bersikap lebih terbuaka dan wawasan yang lebih luas.
      Bersikap lebih kritis
      Terlihat adanya hubungan antar sikap keberagamaan dengan kehidupan social

Contoh perkembangan watak pada 21-40 tahun dalam skrip bicarawara kucindan pengali kubur iaitu puteqpoyo:-
      Aku anak orang kaya. Kerana aku kaya, ramai perempuan nak kan aku. Antaranya terselitlah dua tiga anak anak dara
      Anjing aku ini, hanya duit boleh mengikat aku
      Akulah raja! Raja segala setan! Aku mahu semuanya! Kuasa, kedudukan, tanah, perempuan, semuanya milik aku! Takde siapa boleh lebih dari aku! Aku pasti dengki! Aku pasti akan khianat! Aku akan pastikan aku dapat segalanya! Aku akan rampas semuanya!
Perkembangan Dewasa
Saat telah menginjak usia dewasa terlihat adanya kematangan jiwa mereka, menggambarkan bahawa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggungjawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Masa dewasa(middle adulthood)Masa dewasa ini berlangsung dari umur empat puluh sampai enam puluh tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain. Masa dewasa merupakan masa transisi, dimana lelaki dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan prilaku masa dewasanya dan memasuki suatu tahap dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan prilaku yang baru.Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kerunsingan pribadi dan social. Ciri-ciri dan perkembangan kognitif pada dewasa 41-65 tahun iaitu perduli atau tidak perduli. Ia bermaksud golongan tahap ini perduli tentang apa yang berlaku ataupun tidak perduli apa yang belaku. Ia bermaksud ikutsuka terhadap sesuatu perkara yang berlaku sekiranya ia melibatkan diri ia akan perduli sekiranya tidak ia dibiarkan sahaja.
ciri-ciri dewasa 41-65 tahun :-
      Menghargai orang lain 
      Sabar 
      Penuh daya tahan 
      Sanggup mengambil keputusan 
      Menyenangi pekerjaan 
      Menerima tanggung jawab 
      Percaya pada diri sendiri 
      Memiliki rasa humor 
      Memiliki kepribadian yang utuh 
      Seimbang
Ciri-ciri psikologis orang dewasa menurut Gordon Allport:-
      Adanya usaha pribadi pada salah satu lapangan yang penting dalam kebudayaan seperti pekerjaan, politik, agama, seni dan ilmu pengetahuan
      Kemampuan untuk mengadakan kontak yang hangat dalam hubungan-hubungan yang fungsional dan tidak fungsional
      Adanya suatu stabilitas batin yang fundamental dalam dunia perasaan dan dalam hubungannya dengan penerimaan diri sendiri
      Pengamatan pikiran dan tingkah laku menunjukkan sifat realitas yang jelas, tetapi masih ada relativitasnya
      Dapat melihat diri sendiri seperti adanya dan melihat segi kehidupan yang menyenangkan
      Menemukan suatu bentuk kehidupan yang sesuai dengan gambaran dunia atau filsafat hidup yang dapat merangkum kehidupan menjadi suatu kesatuan
      Period yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia, orang-orang dewasa tidak akan mengakui bahwa mereka mencapai usia tersebut
      Masa transisi dimana pria dan wanita mennggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki kehidupan dengan cirri-ciri jasmani dan perilaku yang baru
      Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya
      Penyesuaian diri terhadap pekerjaan sangat pelik karena dipengaruhi oleh sikap sosial yang tidak menyenangkan, keharusan pensiun, dll.
      Mempersiapkan diri dalam mendekati masa pension
      Dewasa membina hubungan rapat atau merasa terasing.
      Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang.           
Contoh watak yang ada dalam perkembangan 41-65 tahun perduli atau tidak perduli dalam Skrip Bicarawara Kucindan Pengali Kubur iaitu Lelaki Ulama
      Sikap ambil peduli dalam watak ini juga dapat dikaitkan dengan lingkungan usia dewasa. Contohnya, ingin mencegah perbuatan khurafat yang dilakukan oleh Madam Zaleha,hitam kancong dan puteh poyo. “ Madam Zaleha aku dengar cerita lelaki-lelaki pengusung keranda itu akan mula bertindak” (m/s 145)
Setiap perkembangan didalam skrip Bicarawara Kucintan Pengali Kubur merupakan satu tahadap yang dipandang dari sudut Psikologinya yang sangat sesuai dan perkembangan watak yang paling ketara adalah di tahap remaja 12-20 tahun dimana pemikiran mereka sewaktu ini baru memikirkan tentang masa hadapan. Perkembangan pada tahap ini merupakan satu perkara yang dititikberatkan oleh penulis bagi menunjukkan bahawa golangan remaja sewaktu ini masih keliru dengan apa yang mereka ikutkan tanpa bantuan sesiapa. Maka tahap ini menunjukkan bahawa remaja membuat keputusan tentang tindaklaku mereka sewaktu usia ini. Selain itu, tingkah laku usia pada remaja awal dan dewasa juag merupakan satu benda yang harus diperlihatkan tentang pembawakan oleh kedua dua tahap ini yang membawa remaja kea rah sebenarnya dengan pemikiran kedua dua golongan ini. Di dalam skrip ini menunjukkan ketiga tiga perkembangan ini, sesuatu kehidupan ini mengajar sesorang memilih jalan dengan pemikiranan mereka sendiri dan memerlukan bantuan sesame mereka.
Sunday, February 16, 2014

C E R I T A P A S A L K A M I L A G I

C E R I T E R A K U: Last Paper.: huhuhu, gambar last paper lah ni punya cerita. hahha. 10/01/14. tarikh keramat berakhirnya final exam untuk sem1 ni :) beb, aku tengo...

Tuesday, January 14, 2014

Story Of Us By Naurah Sabihah

C E R I T E R A: kawan baru : UPSI: huhuu, ni aku agak dalam hari ke4 last orientasi kat Dewan Besar, hehehe, sebab pakai baju sekolah ni, hehhe, time ni pon kitorang tak bap...

TOGETHER - SleeQ, Tiz Zaqyah, Zain Saidin (Oh My English Music Video)


this song to all my friend :) i gonna miss youSaturday, January 11, 2014

Prinsip Lakonan Stanislavsky dan BrechtPENGENALAN

Lakonan merupakan satu teknik lakon yang biasa digunakan didalam pementasaan mahupun drama. Sesetengah pelakon tidak memahami tentang teknik lakonan yang diperkenalkan oleh dua orang tokoh yang sangat popular. Perbezaan lakonan di television dan teater adalah ruang yang telah digunakan maka didalam teater prinsip- prinsip lakonan Stanislavsky dan brecht amat penting dan perlu dipelajari. Didalam prinsip lakonan Stanislavsky dan brecht menunjukkan teknik bagaimana cara seseorang pelakon melakonkan seseuatu watak di atas pementasan yang melibatkan penonton secara bersemuka. Keadah-keadah yang dipertengahkan juga dapat membantu seseorang pelakon melakonan watak mengikut teknik yang telah diberikan oleh dua-dua tokoh.  Prinsip Lakonan Stanislavsky

Stanislavsky dilahirkan pada 17 january 1983 dengan nama iaitu Konstantin sergeievich alexeyev di Moscow dalam sebuah keluarga yang sangat kaya. Pertama kali ditampilkan didalam seni persembahan pada usianya 7 tahun. Ia juga mengambil nama panggung Stanislavsky pada awal kariernya ( disebabkan untuk menjaga nama baik keluarganya). Beliau juga diberi gelaran sebagai bapa sistem lakonan. Beliau percaya bahawa lakonan bukan sekadar memahami tetapi perlu dilakonkan dalam keadaan sebenar serta memahami terus di dalam hati. Beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 7 ogos 1938. Terdapat bentuk yang telah Stanislavsky keluarkan diantaranya seperti berikut:-

1.      Magik IF
Saya telah mendapat watak sebagai seorang penjaga didalam satu naskah “ pokok kelapa sayang”. Berdasarkan watak penjaga yang saya peroleh dari naskah tersebut. Apa yang saya dapat lihat yang dimaksudkan dengan konsep Magik IF adalah “Apakah yang harus saya lakukan dan kalau aku..”. apa yang saya perlu lakukan adalah menjadi seorang penjaga kepada seorang lelaki tua yang kesepian dan kesunyian. Sifat fizikalnya mestilah berbeza dengan lelaki tua tersebut kerana muda dan kurang memahami sifat dan sikap orang tua tersebut. Pergerakan aksi pelakon harus menghayati perwatakkan seorang penjaga yangb harus mengetahui apakah tujuan watak tersebut didalam naskah. Faktor kecergasaan atau logika yang boleh dilihat adalah seorang yang cergas, pemikiran yang bagus kerana sentiasa ingin tahu apa yang telah berlaku terhadap lelaki tua tersebut. Sekiranya watak ini dimainkan diatas pentas, sifat ingin tahu akan ditonjolkan untuk membongkarkan segala rahsia yang disimpan sekian lama oleh lelaki tua tersebut. Daripada konsep penampilan yang dapat dilihat ialah berpakain biasa sahaja. Prinsip Stanislavsky juga tidak percaya bahawa seseorang pelakon itu akan mempercayai watak tersebut seikhlas-ikhlasnya terhadap kebenaran dan kejadian yang telah dipersembahkan diatas pentas tetapi seseorang pelakon itu mesti mempercayai kemungkinan yang akan berlaku. Secara ringkasnya, IF ialah saranan yang bukanlah melibatkan sesuatu terhadap apa yang sedia wujud tetapi pelakon akan mencipta masalah-masalah untuk dirinya dan berusaha menyelesaikannya secara semulajadi kearah dalaman dan luaran lakonan. Penggunaan method IF ini akan merangsangkan kekuatan terhadap imaginasi , pemikiran dan aksi yang pelakon akan lakukan di atas pentas dan dapat mengatasi masalah dam mekanisma emosi secara mendalam.

2.      Imaginasi
Seterusnya adalah imaginasi yang perlu dimainkan semasa mengambil watak Penjaga. Ini juga boleh dikaitakn dengan subteks yang bermaksud apa yang tidak ada didalam naskah. Imaginasi perlu dilaksanakan disebabkan saya yang memegang watak penjaga tidak ditengahkan tentang apa yang telah berlaku di sebelum dan selepas tentang kehidupan yang telah dilalui oleh penjaga. perwatakan yang dibawa tidak sama dengan keadah yang pelakon sendiri membawanya bermaksud berlainan pelakon berlainan perwatakkan yang telah ditonjolkan. Setiap watak perlu dimain kan secara semulajadi kerana untuk menampakkan asli didalam sesuatu laoknan tersebut. Imaginasi yang perlu dilakukan oleh saya perlu terperinci melalui banyak sumber yang boleh menjadi satu alat bantuan untuk memain dan mencari sesuatu watak yang telah diberikan. Setelah melakukan beberapa kajian, imaginasi boleh melakukan kerana kita dapat menganalisi watak yang hendah dibawa agar seimbang dengan apa yang terkandung didalam skrip. Cara imaginasi ini dapat membantu saya mencipta dan menyelesaikan latar belakang watak dari awal hingga ke akhir cerita di dalam otaknya. Ini bermakan melalui latihan imaginasi, seseorang itu dapat mengetahui dan merasakan bagaimana watak itu dibesarkan dan tingkah lakunya, apa yang diharapan, bagaimana dengan kehiduan yang akan datang sehingga memberikan substance terhadap kehidupannya pada masa kini. Ia juga akan memberikan perfektif dan perasaan kepada saya tentang pergerakan didalam peranan watak tersebut.  Imaginasi boleh membantu seseorang pelakon semasa tengah mentafsirkan baris-baris dialog dan mampu mengisi dengan makna-makna yang tersirat dan memahami subteksnya. Apa yang hendak dipersoalkan. Apa yang hendak disampaikan didalam dialog. Ringkasnya, saya mempraktiskan latihan daya imaginasi dengan membaca dan membaca sehingga saya memahami apa yang hendak disampaikan dan apa yang hendak dirasai untuk bawa ke atas pentas dan intonsi akan berubah dan menjadi lebih menarik dan sedap didengar.

3.      Penumpuan Pemerhatian
Langkah yang seterusnya adalah Penumpuan dan Pemerhatian. Konsep ini boleh dilakukan secara berperingkat. Yang pertama adalah pemerhatian. Ini boleh dilakukan melalui hati iaitu watak yang saya ambil perlulah dihayati dengan sepenuh jiwa kerana menginginkan watak tersebut wujud didalam jiwa kita. Pemerhatian mestilah tetumpu kepada objek dan subjek agar mudah kita fahami. Contoh yang boleh dikaitan adalah dengan watak penjaga yang saya dapat didalam naskah Pokok Kelapa Sayang. Saya memerhati bagaimana seorang penjaga menjaga tuannya dan disitulah saya menerapkan teknik dan latihan ini didalam kehidupan harian agar lebih mudah untuk memahami sikap dan perwatakan penjaga tersebut. Pemerhatian juga boleh dilakukan secara meluas dengan mengunakan elektronik yang makin maju pada masa kini seperti television, majalah ataupun mainan video dan menumpukan apakah yang terdapat didalam diri seseorang itu agarsaya dapat membawa dan melakukan sendiri diatas pentas.

4.      Unit Aksi, Objektif aksi Dan Pemikiran Langsung.
Prinsip Stanislavsky juga mengutamakan unit aksi , objektif aksi dan pemikiran langsung bagi menjayakanwatak tersebut. Perkara yang boleh pelakon tekankan semasa membawa watak penjaga adalah kita perlu menghuraikan skrip yang berkaitan didalam pementasaan. Seterusnya adalah mencari perasaan dalam dalam setiap unit didalam naskah tersebut. Objekti yang boleh disampaikan dibahagikan kepada dua iaitu objektif fizikal dan objektif mental. Objektif fizikal ialah dengan cara kita membawa watak penjaga tersebut. Manakala, objektif mental ialah pembawaan gaya pemikiran yang sama dengan watak penjaga yamg merupakan seorang penjaga yang baru. Situasi sedia ada meliputi plot drama, zamannya, waktu dan tempat berlakunya aksi, kehidupan, interpretasi watak dan pengarah, aturanya, props, tatacahaya da kesan bunyi. Sehubungan dengan itu, seseorang pelakon haruslah bersesuai dengan persekitaran dalam naskah sehinnga watanya sebati dengan pelakon dan yakin menjadi dirinya sendiri.

5.      Konsentrasi Tumpuan
Bagi mendapatkan konsentrasi membawakan watak penjaga, semasa diatas pentas merupakan satu kunci atau titik permulaan untuk mencapai suasan kreatif. Berdasarkan peraturannya, saya haruslah memberikan tumpuan terhadap satu titik penting untuk memastikan tiada gangguan diatas pentas. Konsep pementasaan juga tidak melakukan real tetapi menggunakan konsep experimental. Saya juga kena memberikan sedikit tumpuan terhadap penonton kerana agar penonton memahami apa yang hendak disampaikan. Dalam konsep Stanislavsky juga, dia percaya yang penonton merupakan salah satu yang boleh menyakinankan dengan lakonan jadi ia bercanggah sekiranya penonton tidak penting didalam lakonan dan ia adalah salah dari konsep seni teater. Oleh demikian, hal ini mustahil akan berlaku kerana pelakon mampu memberikan tumpuan maksima terhadap aksi fizikal dan mampu imaginasi persekitaranya. Stanislavski percaya bahawa pemikiran dan aksi fizikal akan mengekalkan tumpuan pelakon yang lebih dan tertakluk dengan pengendalian aksi fizikalnya.
Untuk memudahkan daya konsentrasi terhadap pengeandalian aksi-aksi fizikal, Stanislavsky telah memperkenalkan ruang-ruang tumpuan kepada pelakon dia atas pentas. Tumpuan tersebuta adalah menumpukan ruang yang kecil yang melibatkan kawan lakon atau objek yang berdekatan dengan pelakon. Tumpuan ruang sederhana merupakan ruang yang melibatkan beberapa orang contohnya Didalam naskah terdapat dua watak lain selain penjaga iaitu Pak cik Hashim dan Ain. Stanislavsky menjelaskan bahawa apabila pelakon merasai daya tumpuanya terjejas maka perlu kembalikan tumpuannya kepada objek tersebut. Apabila hasil tumpuannya tercapai, pelakon itu perlulah memberikan tumpuan kepada ruang yang kecil kepada ruang sederhana dan seterusnya ke ruang yang besar atau sepenuhnya. Kejayaan pelakon dalam kerja penumpuan melalui peglihatan, pendengaran dan imaginasi akan diaktif secara sendiri diluaran ataupun dalaman dan mampu membuka mekanisma emosinya.

6.      Kebenaran dan Kepercayaan
Watak yang telah saya bawa adalah berbeza dengan kebenaran yang ada dalam sesebuah kehidupan. Maka, sewaktu di atas pentas tiada sebarang kebenaran fakta atau peristiwa-peristiwa penjaga yang betul kerana hanya mengikut kehendak skrip sahaja. Sehubungan dengan itu, untuk mengekalkan daya kepercayaan sewaktu diatas pentas, pelakon perlu mengamalakan daya pukau atau memaksa diri masuk ke ruang halusinasi. Kepercayaan pelakon itu mengendalikan sesuatu dapat dirasai oleh penonton dan memberikan kepercayaan kepada penonton dan teknik itu sudah berkesan terhadap penonton.

7.      Hubungan Emosi dan Spiritual
Watak sebagai penjaga perlulah menghubungkaitkan apa yang diperkatakan oleh watak-watak yang lain agar lebih memahami apa yang diperkatakan oleh watak-watak tersebut. Ia bagi mencapai kesan fizikal yang definite contohnya senyuman. Untuk mencapai perhubungan yang mantap dengan rakan lakon. Mereka juga perlu memastikan rakan lakon mendengar dan memahami apa yang telah diperkatakan oleh mereka diatas pentas. Ini bermakna saya dan rakan lakon juga memahami dan mendengar diantara satu sama lain dan  saling memahami tentang apa yang sedang disampaikan. Akhirnya pekara ini juga menunjukkan proses saling berkaitan dikalangan pelakon sewaktu diatas pentas atau dipanggil chemistry.

8.      Tempo dan Ritma
Berdasarkan dengan watak saya sebagai penjaga menurut pandangan Stanislavsky didalam prinsipnya. tempo dan ritma merupakan syarat penting untuk menghasilkan kebenran dalam melaksankan aksi-aksi fizikal. Beliau juga berpendapat bahawa di dalam kehidupan setiap hari yang mempunyai tempo dan ritam yang tersendiri. Stanislavsky percaya setiap perkataan , fakta atau peristiwa yang berlaku didalam tempo dan ritma mestilah bersesuaian. Setiap aksi- aksi di atas pentas juga haruslah ditangani dengan tempo dan ritma didalam kehidupan realiti. Rinkasnya, Stanislavsky menjelaskan didalam etiap individu atau pelakon ada ritma  yang tersendiri dan mempuntai kebenaran yang tersendiri. Beliau juga menyarankan bahawa setiap pelakon perlu mencari dan merasakan kebenaran yang diberikan melalui kepercayaannya terhadap watak tersebut. Ini penting kerana setiap watak yang dibawa mampu memberikan kebenaran atau kepercayaan agar dipercayai oleh penonton. Belaiu juga menerangkan terdapat ritma yang betul bagi setiap orang atau pelakon. Selaku seorang pelakon, pelakon seharusnya pandai mencari sendiri. Oleh itu, tempo dan ritma yang salah akan menyebabkan imbangan terhadap apa yang hendak disampaikan menjadi kesalahan terhadap pelakon lain untuk menyampaikan sesuatu mesej dan akan memyebabkan juga penonton kurang yakin dengan apa yang hendak disampaikan.

9.      Memori Recall
Pengalaman seseorang pelakon diatas pentas berbeza dengan pengalaman didalam kehidupan harian mereka yang realiti. Perbezaan berdasarkan hakikat bahawa pelakon berada diatas pentas untuk bertindak sebagai pelakon yang memegang watak dan mencipta perwatakan. Pengalaman yang pernah dialami juga mampu digunakan diatas pentas bagi mengkukuhkan watak tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau percaya bahawa kualiti persembahan perlakon tertakluk kepada pengalaman. Oleh sebab itu, beliau akan memperbanyakkan pelakon bagi setiap persembahan sekiranya perlakon menghayati pengalaman sebenarnya contoh perang yang melibatkan kematian. Beliau juga mempercayai emosi pentas tidak sama denga emosi didalam kehidupan kerana kemunculannya bukanlah berpuncakan kebenaran yang sebenar. Pelakon mampu mengrangsangkan emosi yang diperlukan didalam dirinya kerana beliau kerap mengalami gragaman dan emosi –emosi yang hamper sama didalam kehidupannya. Beliau juga percaya memori emosi yang berkembang mampu menjadi keperluan paling penting untuk tugas seorang pelakon. Untuk menghidupakan emosi-emosi ini, seorang pelakon harus menangani dengan aksi-aksi fizikal yang mampu membawa kepada logical yang wujud didalam lakonan atau pementasan.
Prinsip Lakonan Brecht
Bertolt Brecht telah dilahirkan pada tahun 1898 di jerman dan dibesarkan sebagai Eugen Berthol Freidrich. Beliau juga merupakan seorang penulis drama, pemuisi dan pengarah teater yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Sewaktu kekalahan jerman dalam perang dunia pertama, beliau menggunakan puisi, lagu dan akhir teater memaparkan idea-idea beliau supaya mengubah keadaan Negara tersebut pada abad itu. Beliau juga terpaksa keluar daripada negaranya pada zaman pemerintahan hilter dan beliau juga hidup berpindah randah dibeberapa buah Negara eropah dan akhirnya menetap di amerika pada tahun 1940-an. Selepas sahaja perang dunia kedua, beliau kembali ke jerman. Kerajaan timur jerman juga menubuhkan Berliner Ensemble Theatre untuknya bagi membolehkan brecht mengembangkan teori-teori dalam penghasilan teater daripada pementasaan yang telah beliau lakukan sebelum ini dan karya-karya yang ditulis semasa beliau menjadi pelarian. Sepanjang hidupnya, beliau banyak menulis dan mengarahkan pementasaan teater dan diantara karya-karya beliau adalah The Caucasian Chalk Circle, The Threepenny Opera, Life of Galileo, Mother Courage and Her Children dan banyak lagi. Manakala sumbangan beliau yang paling terbesar adalah melalui teori beliau didalam teater Epik.

Teater Epik
Teater Epik yang telah diperkenalkan oleh Brecht adalah bersifat Episodik dengan setiap babak yang memaparkan cerita yang berlainan tetapi digabungkan agar menjadi sebuah cerita. Menurut Brown:1995, ia juga merupakan Dialectic Teater kerana didalam pementasaan yang beliau lakukan banyak memaparkan pertelingkahan diantara dua belah pihak yang saling mempengaruhi diantara satu sama yang lain. Tujuan sesebuah pementasaan yang telah dijalankan adalah untuk mempersembahkan idea-idea dan ingin membiarkan penonton membuat penilaian terhadap idea-idea yang telah dipaparkan atau ditunjukkan. Sesebuah pementasaan yang dilakukan didalam prinsip brecht tidak boleh menyebabkan penonton hanyut dengan emosi yang digambarkan didalam sesebuah pementasaan tetapi beliau menjelaskan bahawa penonton perlu sedar bahawa mereka sedang menonton sebuat persembahan dan tidak perlu beremosi sewaktu menonton tetapi perlu berfikir secara kritikal tentang mesej yang sedang disampaikan didalam pementasaan tersebut dan melaksanakan atau membuat perubahan selepas sahaja keluar menonton persembahan tersebut. Beliau juga mengingatkan bahawa penonton perlu beranggapan yang pelakon adalah wakil daripada realiti dan bukan realiti. Brecht juga telah mengeluarkan satu konsep yang dipanggil pengasingan terhadap penonton iaitu konsep ‘ Verfredungseffekt’. Konsep ini menunjukkan bahawa brecht cuba mengasingkan penonton daripada watak-watak dan lakonan yang terdapat didalam sebuah pementasaan. Dengan cara ini beliu yakin bahawa penonton tidak akan tersentuh dengan apa yang telah dipaparkan didalam pementasaan tetapi sebaliknnya beliau ingin penonton untuk memahami secara intelektual yang telah dihadapi oleh sesuatu watak serta kesilapan yang telah dilakukan yang membawa sesuatu yang akan berlaku diwaktu itu. Apabila penonton diasingkan agar tidak beremosi daripada pementasaan yang telah diberikan, penonton sendiri boleh berfikir sendiri apa yang telah berlaku pada waktu dan cuba mengubahnya didalam kehidupan harian mereka.
Teknik – teknik yang ada didalam teater Epik adalah teknik pensejarahan (histrorical). Brecht telah mengalienasikan penonton dengan meletakkan babak-babak pementasaannya didalam latar masa lampau. Contohnya, imbas kembali seperti didalam naskah Pokok Kepala Sayang terdapat beberapa babak yang mengimabas kembali kejadian masa lampau yang ingin diingati oleh para pelakon. Dengan cara ini, penonton akan lebih dialienasi dengan memandang kejadian masa lampau tersebut. Teknik seterusnya adalah teknik Allegorical ataupun symbol yang dipamerkan. Allegorical adalah mengunakan symbol-simbol didalam isi kandungan atau dilema sesebuah pementasaan atau karya. Teknik ini digunakan dalam pementasan Rise of the City of Mahagonn. Dengan mengunakan teknik ini penonton akan dialienasi oleh simbol-simbol yang akan menyebabkan mereka berfikir akan makna yang terdapat didalam simbol-simbol tersebut. Yang terakhir adalah teknik Pseudo-foreign. Teknik ini adalah adaptasi daripada teater-teater luat yang berbeza budayanya daripada budaya dengan penonton. Contoh yang telah ditonjolkan adalah pementasan The Good Person of Sezuan. Terdapat juga teknik lain yang telah ditonjolkan oleh brecht seperti penggunaan kapsyen yang telah dipancarkan di pentas bagi menjelaskan apa yang akan berlaku didalam babak yang seterusnya, teknik gangguan oleh narrator juga yang menjelaskan apa yang berlaku dan akan memprovokasi penonton, teknik dimana pelakon menanyakan terus menanyakan penonton secara langsung, penonton juga dibiarkan menyelesaikan sendiri pengakhiran teater dan penonton juga dibiarkan berfikir tentang apa yang telah terjadi, teknik muzik yang berbeza dari emosi didalam sesebuah babak, lakonan didalam teater epic juga memerlukan para pelakon melakonkan watak tanpa memberikan kesan atau tindak balas emosi terhadap diri sendiri mahupun diri penonton terhadap watak tersebut, dan teknik pelakon-pelakon juga sering berinteraksi dengan penonton secara dekat dan terus. Tujuan utama lakonan sebegini adalah untuk menruntuhkan dinding keemapat sesebuat pementasaan. Ini juga adalah untuk membolehkan penonton melihat dan menyedari bahawa mereka sedang menonton sebuah pementasaan buakan pementasaan yang realiti tetapi menganggap pentas itu adalah pentas dan pelakon adalah pelakon dan berakhir sewaktu itu sahaja.

Perbezaan Teater Dramatik dan Teater Epik
Terdapat perbezaan diantara teater Dramatik dan teater Epik. Teater Dramatik merupakan teater yang membentuk pemikiran manusia iaitu penonton adalah terlibat atau berhubungkait dengan pementasaan di atas pentas. Teater Dramatik juga menggambarkan pengalaman untuk membentuk atau penghasilan jalan cerita. Ia juga memperlakukan manusia sebagai seseuau yang tidak dapat berubah ataupun fixed-entity. Ia juga menunjukkan kemajuan yang tidak dapat dielakkan dan kesinambungan adegan dengan adegan yang lain. Ia juga menunjukkan teknik dan gaya lakonan yang berunsurkan elemen-elemen emosi seperti marah, sedih dan sebagainya. Teater dramatik juga mempunyai pengakhiran atau penamat didalam persembahan atau pementasan.
Didalam teater Epik pula ia juga membentuk pemikiran manusia tetapi penonton sebagai peninjau, pemerhati atau penbangun sesuatu pementasan. Ia juga mengambil situasi yang telah berlaku didalam persekitaran sebagai jalan cerita dan penonton sebagai objek penelitian yang dapat diubah dan digantikan. Adegan yang dimainkan hanya untuk dirinya sahaja dan ia juga tidak menekankan aspek-aspek dalaman emosi tetapi ia mementingkan logik dan pemikiran penonton terhadap pementasaan tersebut. Teater Epik juga menunjukkan tiada pengakhiran, isu atau mesej kerana ia perlu difikirkan sendiri oleh penonton. Perbezaan antara Teater Dramatik dan Teater Epik adalah merujuk kepada perbezaan keadaahnya dalam pembinaan yang merujuk kepada hubungan yang dibentuk daripada persembahan mahupun bahagian atau keseluruhan sesuatu pementasan.

Teknik Gaya Lakon Brecht
Didalam Teater Dramatik terdapat teknik yang telah digunakan agar menjadi satu pembelajaran oleh setiap pelakon. Elemen-elemen emosi seperti marah, sedih, gembira, kecewa dan sebagainya melalui watak yang telah ditonjolkan oleh pelakon diberikan kepada penonton agar mereka merasai emosi-emosi yang telah berlaku semasa pementasaan. Penonton juga dapat melihat pengakhiran cerita didalam sesuatu persembahan sebagai tanda penamat penceritaan teater tersebut. Berlainan dengan Teater Epik iaitu Persembahan dan pelakon tidak menekankan aspek-aspek Emosi didalam pelakon tetapi mementingkan logic dan pemikiran penonton itu sendiri tentang pementasaan atau persembahan teater tersebut dan tiada pengakhiran sebagai penamat didalam persembahan tetapi teater ini menekankan tentang isi atau mesej yang hendak disampaikan dengan membiarkan penonton sendiri berfikir apa yang bakal berlaku mengikut perkembangan zaman.

KESIMPULAN
Kedua – dua prinsip iaitu prinsip lakonan Stanislavsky dan brecht boleh diguna pakai didalam lakon kerana ia mengikut konsep atau naskah yang hendak disampaikan. Setiap pementasaan terdapat pelbagai gaya dan corak lakonan. Jadi teknik lakonan boleh dipilih sendiri oleh para pelakon tetapi didalam pementasaan sekarang kebanyakkan teknik lakonan yang telah ditonjolkan kepada teknik Stanislavsky daripada teknik brecht kerana ingin mempunyai penamat sesuatu cerita. Kedua-dua prinsip merupakan salah satu prinsu=ip yang perlu tahu oleh setiap pelakon agar memahami cara dan teknik yang hendak digunakan didalam pementasaan dan sentiasa mempraktikkan didalam lakonan.